Watermark

98% duurzame energie is het doel: dat kan met waterstof.

Brig, een uniek woonproject aan de Rupel in Boom, maakt gebruik van de techniek van het bedrijf Elugie voor duurzame energie. Elugie biedt ecologische oplossingen voor elektriciteitsvoorziening via waterstof en is goed op weg een sterkhouder te worden in duurzame energie. We spraken met Bjorn Van Haver, CEO van Elugie, die met zijn bedrijf de elektriciteitscentrale levert voor Brig. Hij maakt ons wegwijs in duurzame energie en hoe dat werkt, ook bij Brig.

Hoe werkt jullie ecologische centrale?

Bjorn: “Een elektriciteitscentrale op waterstof kan lokaal elke seconde van de dag  – en dit het hele jaar door – duurzame elektriciteit produceren. Dat is het principe. Om 1000kwh energie via waterstof lokaal te produceren uit zon- of windenergie en die op te slaan heb je 8 m³ opslag nodig. Dat is erg duur en een vergunning verkrijgen in een residentiële omgeving is onmogelijk (omwille van de hoge druk). In 2008 ontdekten we, via onze contacten in Japan, dat waterstof opslaan en transporteren via het bestaande gasnetwerk een ongekende opportuniteit biedt. Alle overschotten van zonne- en windenergie kunnen we omzetten in waterstofgas en via het bestaande gasnet opslaan en transporteren over langere perioden heen. Het gasnetwerk kan vandaag al 2.000 keer meer energie opslaan dan het elektriciteitsnetwerk. Zo kan duurzame energie altijd beschikbaar gemaakt worden op het moment dat de verbruiker die nodig heeft. De Elugie-centrale, die op het dak van het project Brig wordt geplaatst, zet waterstof uit gas of groengas via een reactie met zuurstof om in elektriciteit. Het resultaat is 50 tot 98% CO2-reductie zonder uitstoot van fijne stofdeeltjes, ozon-precursoren of zware metalen. Nucleaire energie en gascentrales worden overbodig. Het resultaat is duurzame energie. Waterstof is de toekomst.”

Is zo’n centrale geschikt voor alle particulieren en bedrijven? Voor grote en kleine gebouwen?

Bjorn: “Momenteel leveren we voornamelijk kleinere centrales met een productie van 13.000kwh tot 78.000kwh aan kmo’s en grotere woningen. Daarnaast kunnen we grote centrales die 500.000kwh produceren leveren aan energie-communities zoals Brig, datacenters en industriële gebouwen.

Hoe besparen jullie klanten op de elektriciteitskosten?

Bjorn: “De elektriciteitsfactuur via deze brandstofcellen bedraagt gemiddeld 30% van die voor elektriciteit via het net.”

Elugie zal de elektriciteitscentrale leveren voor Brig. Hoe bent u in contact gekomen met het project Brig?

Bjorn: “Ik had al lang contact met de projectmanager van Brig. Op een gegeven moment hebben we een uitnodiging gekregen om onze technologie te presenteren. Ons voorstel is intern besproken en de beslissing is genomen om met Elugie in zee te gaan.”

Hebben jullie een specifieke oplossing bedacht voor het woonproject?

Bjorn: “Niet echt, de bedoeling was om zelf elektriciteit te produceren en zelfvoorzienend te zijn. In het bestaande gasnet kan duurzame energie in de vorm van gas met enorme hoeveelheden opgeslagen worden en goedkoop getransporteerd worden tot bij de klant. Elektriciteit produceren via het gasnetwerk is dan ook een opportuniteit. We creëren zelf elektriciteit en als de prijzen negatief zijn, dan gaan we balanceren, energie afnemen uit het elektriciteitsnetwerk. We helpen op deze manier het stroomnet slim te balanceren. Dit is wat we ‘smart grid ready’ noemen, we zorgen zo voor een zo laag mogelijke factuur voor de bewoners omdat we zelf energie produceren en balanceren.”

Bij nieuwe duurzame oplossingen stellen sommigen zich de vraag of het allemaal wel goed zal werken. Hoe betrouwbaar is jullie centrale?

Bjorn: “ De centrale heeft zijn betrouwbaarheid en nut bewezen, sinds 2012 werden er meer dan 350 Elugie-centrales ingezet. Bovendien blijft het gebouw aangesloten op het klassieke elektriciteits- en gasnetwerk, dat geeft voldoende garanties.”

Wat is het verhaal van uw bedrijf?

Bjorn: “Al meer dan 20 jaar zoek ik naar duurzame en autonome oplossingen die werken. Waterstof had altijd die potentie, hoe moeilijk die weg in het verleden soms ook leek. Zoals eerder gezegd, waterstofopslag kostte te veel geld, tot we oplossingen vonden in Japan.”

Duurzaamheid en ecologie zijn belangrijk, welke nieuwe ontwikkelingen ziet u in de (nabije) toekomst?

Bjorn: “ Het moet de bedoeling zijn om autonoom en duurzaam en vooral veel efficiënter energie te produceren in België, los van de grote bedrijven. Het gaat om ‘power to the people and the planet’. Deze technologie van waterstof moeten we opschalen op Europees niveau, zodat het de toekomst van duurzame energie in Europa wordt. De Elugie-centrale voor Brig maakt het gebouw en de bewoners klaar voor de toekomst.”