Watermark

Een prachtige omgeving, een rijke geschiedenis

Het industriële verleden van Boom

Water brengt welvaart, zo ook voor  Boom en omgeving. Het transport via de Rupel versterkte de economische ontwikkeling.  Steenbakkerijen, brouwerij Lamot en de bloemmolens van molenaar Rypens kwamen tot volle bloei dankzij de rivier. De kaai aan het knooppunt Boom was het schouwspel van voortdurende bedrijvigheid en activiteit. De scheepvaart werd zo intensief dat er nood was aan scheepswerven om schepen te bouwen en te herstellen. Boom evolueerde zo van een vissersdorpje naar het bruisende middelpunt van de Rupelstreek.

Het gebouw van de Molens Rypens, waar tot in 1978 hard gewerkt werd, is in zijn volle glorie hersteld en gerenoveerd. Het maakt deel uit van het Vlaamse onroerend erfgoed en staat symbool voor de industriële activiteit en de scheepvaart die Boom en omgeving zo typeerden in vroegere tijden.

Een brug uit een ver verleden

Vandaag blijft er van de historische Weduwe Van Enschodtbrug slechts een kleine fractie over, een blijvend monument voor een brug met een bewogen geschiedenis. Op de nationale feestdag in 1581 voer de gouverneur, vergezeld van de provincieraadsleden naar Klein-Willebroek voor de eerste steenlegging van de brug.

Bij de aankomst werden kanonschoten gelost voor de gouverneur en zijn gevolg. Na de ceremoniële toespraken stak het gevolg de Rupel over, waar de hoogwaardigheidsbekleders hun plaats innamen op de houten stelling, die speciaal voor de gelegenheid was opgesteld. En toen gebeurde het ondenkbare. De houten stelling begaf het onder het gewicht van de hoogwaardigheidsbekleders, die -in vol ornaat- in het slib van de Rupel belandden. Een grappige anekdote waarvan de plaatselijke dichter een mooi rijm maakte.

Een brug (niet) te ver

In de Tweede Wereldoorlog speelde de brug een belangrijke rol.  Robert Vekemans uit Berchem, een voormalig genie-officier van het Belgische leger, vatte het ingenieuze idee op de geallieerde troepen om te leiden via de brug. De Duitsers waren totaal verrast toen luitenant-kolonel Silvertop Boom binnenviel met zijn tanks. Op 4 september 1944 werd Boom bevrijd van het Duitse juk. Het standbeeld voor Robert Vekemans kan u vandaag nog altijd bewonderen op de kaai te Boom.

Voor meer boeiende streekverhalen kan u terecht bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw en zijn voorzitter Marc Verlinden. U kan ook terecht op hun website www.tenboome.be.

Zin om te wonen op een historische site aan de Rupel? Ontdek Brig, een uniek woonproject met appartementen aan de Rupel in Boom.

Contacteer ons voor een afspraak.