Watermark

Het scheepvaartverleden van Boom

Door de industriële ontwikkeling en de intensieve scheepvaart werd schepen bouwen en herstellen een belangrijke economische activiteit in Boom en omgeving. Na de steenbakkersnijverheid waren de scheepswerven de grootste werkgever in Boom.  Omstreeks 1830 waren er maar liefst 9 schepen in opbouw. Stelselmatig verhoogde dit aantal doordat er meer scheepswerven bijkwamen. In 1860 waren er 9 scheepswerven en tegen de Tweede Wereldoorlog waren er dat zelfs 17.

Rond 1900 kende de scheepvaart een belangrijke evolutie van hout naar metaal. Maar doordat de bouw van een schip zeer arbeidsintensief was, kreeg de scheepvaart geduchte concurrentie van het wegvervoer. Als tegenreactie begonnen de scheepswerven grotere schepen te bouwen van meer dan 80 meter lang en voerde men de duwvaart in. In 1966 kende men echter een terugval  toen 16 Boomse werven genoodzaakt waren te sluiten. 500 mensen verloren hun job en alleen de jachtenbouwers Van Heygen en Vennekens bleven bestaan, beide gekend voor hun jachten uit polyester.

De scheepswerf van Fleury-Dulay

Fleury-Dulay, eigenaar van de scheepswerf op de kaai in Boom, speelde een belangrijke rol bij de Belgische Revolutie. De eerste Belgische oorlogsbodems werden in Boom gebouwd. In 1829 noteerde een Antwerpse inspecteur van de waterwegen dat er een aantal fregatten, driemaster als deel van de oorlogsvloot, in constructie waren op de werf van Fleury-Duray.

Op 4 oktober 1830 werd de onafhankelijkheid van België uitgeroepen. Als gevolg hiervan begonnen de Nederlanders aan hun terugtocht en kwamen daarbij in botsing met de Belgen in Walem. De kanonnen waren overal hoorbaar in de Rupelstreek en Boom werd bezet door een 700-tal manschappen. Toen er geen versterking kwam uit Brussel omdat die weerhouden was in Walem, besloot Joseph Fleury-Duray het heft zelf in handen te nemen. Samen met zijn werknemers trok hij naar Klein-Willebroek en nam de wapens op tegen de Nederlanders. Na een brief aan de Nederlandse commandant en lange onderhandelingen met de bevelhebber en kapitein, slaagde hij erin om de Nederlanders te overtuigen om zich over te geven. Dankzij deze actie werden de oevers van de Rupel bevrijd van Nederlandse troepen en werd een strategisch punt aan de Schelde heroverd. Om Boom voor deze actie te belonen, ontving de gemeente in 1831 een diploma van verdienste en een erevaandel.

De scheepswerf van Fleury-Duray was gelegen precies op de plaats waar nu het woonproject Brig in opbouw is. Voor meer boeiende streekverhalen kan u terecht bij de Geschiedkundige Studiegroep Ten Boome vzw en zijn voorzitter Marc Verlinden of op hun website www.tenboome.be.