Watermark

Nieuwe dokterspraktijk in Brig

 

Dag dokters! Kunnen jullie zichzelf en de groepspraktijk even voorstellen?

We zijn een groep van 4 huisartsen: dr. Eva De Clerck, dr. Niels Adriaenssens, dr. Nele Michels en dr. Shauni De Keersmaecker die net is gestart in onze praktijk. Als huisarts komen we in contact met allerlei problematieken, ziektes en vragen. Die kunnen zowel lichamelijk als psychologisch van aard zijn, wat ons vak heel boeiend maakt aangezien we zo samen met de patiënt op zoek gaan naar wat hem/haar kan helpen en ondersteunen.

We hebben ook onze eigen patiënten in de rusthuizen in de buurt, maar zijn niet als CRA (Coördinerend en Raadgevend Arts van rusthuizen) verbonden aan een bepaald rusthuis of woonzorgcentrum.

Zowel dr. Adriaenssens als dr. Michels combineren hun job als huisarts met een aanstelling aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen; zij geven er les en doen aan onderzoek. Bovendien is onze praktijk gekend als opleidingspraktijk: dat betekent dat we af en toe stagiairs geneeskunde verwelkomen zodat ze ook tijdens hun opleiding kunnen meemaken wat het beroep van huisarts precies inhoudt en zich kunnen vervolmaken in het bevragen, onderzoeken en behandelen van patiënten.

Tot voor kort was dr. Michels ook actief in het bestuur van de Huisartsenkring Schelde-Rupel, maar door het vele andere werk is dit voorlopig on hold gezet. We werken wel samen met collega’s uit de buurt en verdelen bijvoorbeeld de wachtdienst onder elkaar. Dr. De Clerck is hier al vele jaren verantwoordelijk voor.

Sinds een aantal jaren werkt ook Ingrid in onze praktijk, als secretariaatsmedewerker. Zij is een enorme steun voor ons én voor onze patiënten, die haar vaak als eerste aanspreekpunt ervaren. Zo draagt ieder van ons zijn steentje bij.

 

Vormen jullie al langer samen een groepspraktijk?

Onze groepspraktijk is ooit opgestart door dr. Christine Tobback in de Kerkstraat in Boom. Dr. Carla Dingemans sloot zich bij haar aan en niet veel later ook dr. Michels en dr. De Clerck. In 2004 zijn we verhuisd naar de ’s Herenbaan in Reet, net op de grens met Boom. Tijdelijk zijn er nog andere huisartsen geweest, maar sinds de komst van dr. Niels Adriaenssens in 2014 vormen we een vast team. Zoals eerder vermeld verwelkomen we nu dr. Shauni de Keersmaecker. We zijn heel blij om er met haar een nieuwe jonge kracht bij te hebben!

 

Hadden jullie op voorhand bewust gekozen om jullie in een nieuwbouwproject te vestigen of kwam Brig eerder toevallig op jullie pad?

We liepen al een tijdje rond met plannen om de praktijk anders te organiseren. We willen heel graag multidisciplinair werken, wat wil zeggen dat we graag willen samenwerken met bijvoorbeeld een verpleegkundige, een eerstelijnspsycholoog of coach, een diëtist, … Ook investeren in de opleiding van jonge huisartsen is een plan waar we van dromen. In onze huidige praktijk hebben we hiervoor absoluut te weinig plaats. We waren dus al een hele tijd op zoek toen ons oog vorig jaar op dit project viel en alles in een stroomversnelling terecht kwam.

 

Wat sprak jullie zo aan in Brig? Wat zijn voor jullie de pluspunten om jullie hier te vestigen?

In de eerste plaats de ligging. Aan het water en toch ook dicht tegen het centrum van Boom. Dat lijkt ons een bruisende omgeving in nauwe verbinding met de natuur. Op die manier koppelen we bereikbaarheid en samenwerking met andere gezondheidsdiensten in Boom aan de heilzame werking van de natuur. Een boodschap die we enerzijds graag aan patiënten geven en anderzijds belangrijk is voor onszelf als huisarts.

Bovendien zijn we er van overtuigd dat de ondersteuning die we krijgen vanuit dit nieuwbouwproject tijdsefficiënter is dan zelf een verbouwing te starten. Met de huidige drukte in de praktijk is dat uiteraard een meevaller. Daarnaast is de omkadering en ondersteuning ook waardevol en biedt het ons de mogelijkheid om met vele mensen en professionals samen te kijken hoe we onze praktijk zo toekomstgericht mogelijk kunnen uitrusten.

 

Jullie vestigen zich hier met 4 dokters samen, hebben jullie dan meerdere appartementen samengevoegd?

We hebben inderdaad 2 appartementen op het gelijkvloers samengevoegd.

 

Heeft iemand van jullie hier ook persoonlijk gekocht om dichter bij het werk te wonen?

Dat is niet gebeurd. Sommigen van ons wonen dicht bij de praktijk, anderen iets verder. Vanwege de goede bereikbaarheid is dat geen probleem. En door het goed aangelegde fietsnetwerk hier, plannen de meeste artsen (nog) vaker met de fiets te komen. Goed voor onze gezondheid en zo geven we ook een goed voorbeeld aan onze patiënten die we aansporen om dagelijks te bewegen.

 

Hebben jullie al een uitgebreid patiëntenbestand of kunnen de toekomstige bewoners van Brig ook nog bij jullie terecht?

Momenteel hebben we inderdaad een erg uitgebreid patiëntenbestand en konden we niet anders dan een patiëntenstop doorvoeren. Van zodra we onze nieuwe praktijk uitbouwen, zullen we efficiënter kunnen werken en bepaalde taken bijvoorbeeld door een verpleegkundige laten uitvoeren. Dat betekent dat we een grotere patiëntenstroom aankunnen en hopelijk opnieuw nieuwe patiënten kunnen aannemen. Anderzijds zullen we niet alles kunnen oplossen: in Boom en omstreken is er een huisartsentekort. Blijven aantrekken van nieuwe huisartsen zal in de komende jaren belangrijk zijn. We kunnen alvast meegeven dat het hier een fijne regio is om te werken met een heel gevarieerd patiëntenaanbod en fantastische huisarts-collega’s!