Watermark

Het scheepvaartverleden van Boom

Door de industriële ontwikkeling en de intensieve scheepvaart werd schepen bouwen en herstellen een belangrijke economische activiteit in Boom en omgeving. Na de steenbakkersnijverheid waren de scheepswerven de grootste werkgever in Boom.  Omstreeks 1830 waren er maar liefst 9 schepen in opbouw. Stelselmatig verhoogde dit aantal doordat er meer scheepswerven bijkwamen. In 1860 waren er 9 scheepswerven en tegen de Tweede Wereldoorlog waren er dat zelfs 17.

98% duurzame energie is het doel: dat kan met waterstof.

Brig, een uniek woonproject aan de Rupel in Boom, maakt gebruik van de techniek van het bedrijf Elugie voor duurzame energie. Elugie biedt ecologische oplossingen voor elektriciteitsvoorziening via waterstof en is goed op weg een sterkhouder te worden in duurzame energie. We spraken met Bjorn Van Haver, CEO van Elugie, die met zijn bedrijf de elektriciteitscentrale levert voor Brig. Hij maakt ons wegwijs in duurzame energie en hoe dat werkt, ook bij Brig.

Een prachtige omgeving, een rijke geschiedenis

De Rupel, die ontspringt bij de samenkomst van Dijle en Nete, baant zich al eeuwenlang een weg door de prachtige Rupelstreek. De waterweg is een unieke biotoop met rietland, bossen, moerassen en verschillende watervogels zoals de fuut of de aalscholver. Het is daarnaast ook een verbindingsweg, al sinds de tijd van de Romeinen. Langs de rivier ontstonden nederzettingen, met als knooppunt de huidige gemeente Boom, die handel dreven en goederen transporteerden. Zo kwam de industriële ontwikkeling op gang. We zetten ons met twee voeten in de Rupelstreek en we onthullen de geschiedenis en de streekverhalen die tot op de dag van vandaag worden verteld. Misschien krijgt ook u zin om te wonen aan de Rupel.

We zijn trots op het klavertjevier gebouw: Stijlvol wonen aan de Rupel.

Na twee jaar ontwerpen en voorbereiden zijn de werken aan Brig, een uniek woonproject aan de Rupel in Boom, heel recent gestart. Het project is een knap staaltje werk van Binst Architects en bestaat uit 4 woonvolumes met in totaal 97 appartementen. Belfius Immo en DCA Woonprojecten zijn de projectontwikkelaars. We spraken met Thomas Cornelis, ingenieur-architect bij Binst Architects, die de leiding heeft over Brig. Hij geeft ons een inkijk in dit project en de integratie ervan in de omgeving.

Betrouwbare begeleiding van potentiële kopers

Bij een veilige vastgoedinvestering hoort een betrouwbare partner met ervaring. Pascale Wijns van Belfius Immo licht in een kort interview het belang toe van een solide en transparante begeleiding van geïnteresseerde kopers. Een belangrijke meerwaarde van hun service.  Leest u even mee?

Brig: Een referentie in duurzaamheid

Paul Westdorp, Project manager Ontwikkeling bij DCA Woonprojecten vertelt ons meer over het duurzame karakter van het residentiële project.